web analytics

Ordinal numbers-เลขลำดับ

Ordinal numbers หรือ เลขลำดับนั่นเอง เช่น ลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2,…

ก่อนหน้านี้ฉันเคยโพสต์ content เกี่ยวกับจำนวนนับ (Cardinal Numbers) ไปแล้ว คราวนี้มาดูการใช้เลขลำดับบ้างค่ะ

เลขลำัดับเราจะเติม -th ต่อท้ายตัวเลข เช่นThe first four runners were well ahead of the others แต่สำหรับบางตัวจะมีการเปลี่ยนรูปก่อนเติม -th  เช่น five เป็น fifth โดยเปลี่ยน ve เป็น f หรือ Twenty เป็น Twentieth, Thirty เป็น Thirtieth จะเปลี่ยน y เป็น ie แล้วเติม -th

และสำหรับลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 เราจะไม่ใช้ oneth, twoth หรือ threeth  นะคะ

Cardinal Numbers-จำนวนนับ

วันนี้ฉันมีเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเลข ซึ่งคิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าการนับเลขในภาษาอังกฤษนั้น นับอย่างไร แต่อย่าเพิ่ง มองข้าม content นี้ไปนะคะ เพราะเนื้อหาที่จะอธิบาย (แบบงู ๆ ปลาๆ) ด้านล่างนี้มีมากกว่าการนับเลขค่ะ ซึ่งอาจจะเจอคำที่เจอแล้วต้องร้องอ้อ นี่ฉันใ้ช้ผิดมาตั้งนานหรือเนี้ย พร้อมกันหรือยังคะ Let’s go!!!

Cardinal numbers มีความหมายว่า จำนวนนับ (ทุกคนน่าจะเคยเจอคำนี้ตอนเรียนคณิตศาสตร์)

1 one 11 eleven
2 two 12 twelve
3 three 13 thirteen
4 four 14 fourteen
5 five 15 fifteen
6 six 16 sixteen
7 seven 17 seventeen
8 eight 18 eighteen
9 nine 19 nineteen
10 ten  20 twenty
21 twenty-one 100 a/one hundred
22 twenty-two 102 a/one hundred and two
30 thirty 164 a/one hundred and sixty-four
40 forty 596 five hundred and ninety-six
50 fifty 7,830 seven thousand eight hundred and thirty
60 sixty 1,000,000 a/one million
70 seventy 1,000,000,000 a/one billion
80 eighty  
90 ninety  

Famous places and cities, Ep.2

คราวก่อนเคยเคยเรื่อง Famous places and cities, Ep.1  ไปรอบหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วค่ะ นำเพื่อน ๆ มารู้จักเมืองและสถานที่สำคัญ ๆ เพิ่มเติม เริ่มกันเลยค่ะ

Heathrow

Heathrow

Heathrow

 

ฮีทโธรว์ เป็นท่าอากาศยานที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฮิลลิงดอน ห่างจากตัวเมืองของกรุงลอนดอนประมาณ 24 กิโลเมตร (15 ไมล์) เป็นหนึ่งในสามของท่าอากาศยานที่อยู่ในเขตของกรุงลอนดอนและปริมณฑล อีกสองแห่งก็คือ ท่าอากาศยานลอนดอนซิตตี้ และท่าอากาศยานลอนดอนบิ๊กกิงฮิล

ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ เริ่มให้บริการช่วงทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473) ดำเนินการโดย Fairey Aviation ใช้สำหรับการผลิตและทดสอบการบินเป็นหลัก ชื่อของท่าอากศยานตั้งตามชื่อของหมู่บ้าน Heath row ที่ถูกทำลายไปจากการสร้างสนามบิน โดยในช่วงแรกยังไม่เปิดบริการแก่เที่ยวบินพาณิชย์ ฮีทโธรว์เปิดให้บริการการบินพาณิชย์ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490

Famous places and cities, Ep.1

วันนี้ฉันจะพาเพื่อน ๆ มารู้จักสถานที่และเมืองสำคัญ ๆ เพราะเมื่อไรที่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทุกคนอาจจะพบกับคำศัพท์เหล่านี้ จะได้นึกภาพออกว่าเป็นสถานที่ไหน

Big Ben

ฺBig Ben

ฺBig Ben or Elizabeth Tower

 

หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) (ก่อนหน้านี้เรียกว่า หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster)) หรือรู้จักดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบหอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) ชื่อหอเอลิซาเบธตั้งขึ้นเพื่อฉลองพระราชพิธีพัชราภิเษก หรือพระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

แต่แท้จริงแล้ว  Big Ben เป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา

 

 

 

สำนวนของ become

ก่อนหน้านี้เคยแสดงเขียนเรื่องความแตกต่างระหว่าง become และ get ไว้

นี้เลยอยากจะนำสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่า become มาฝาก

What becomes of…  - เกิดอะไรขึ้น

Nobody can tell what will become of the future.

ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร

I don’t know what became of him.

ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา