web analytics

Between you and me

Between you and me คือประโยคที่ถูกต้อง ส่วน Between you and I คือประโยคที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Between เป็นคำบุพบท (preposition) ต้องตามด้วย objective pronoun (เช่น me, him, her and us) มากกว่าที่จะตามด้วย subjective pronoun (เช่น I, he, she, and More »

หลักพื้นฐานการเขียนประโยค

เมื่อเราเขียนประโยค เราจะเริ่มต้นประโยคด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ (Capital letter)  และจบประโยคด้วยเครื่องหมายจุด . (full stop) เครื่องหมายคำถาม ? (question mark) หรือ เครื่องหมายตกใจ ! (exclamation mark) แต่ถ้ามีเครื่องหมายคำพูด ‘…..’ หรือ “…..” single or double quotation marks ในประโยค เราจะใส่เครื่องหมายวรรคตอน , (comma) ในเครื่องหมายคำพูด เช่น More »

การเรียงลำดับประโยคในภาษาอังกฤษ

เคยไหม บางครั้งที่เราหลงลืมวิธีการเรียงลำดับประโยคของภาษาอังกฤษ  ซึ่งฉันก็เป็นคนนึงที่ลืมบ่อย เหตุเพราะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสักเท่าไร ก็พยายามฝึกด้วยตนเองอยู่เป็นประจำ เจออะไรที่มีประโยชน์ก็จะพยายามเอามาแชร์ไว้ใน website นี้ การเรียงลำดับประโยคภาษาอังกฤษนั้น หากเราเรียงไม่ถูกต้องความหมายของประโยคก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งหลักทั่วไปสำหรับการเรียงประโยคมีดังนี้ 1. ประธาน (Subject) ของประโยค จะวางไว้ก่อน คำกริยา (verb) และหลัง กรรม (object) He read the book. Bookmark on Delicious Digg this post Recommend More »

Ordinal numbers-เลขลำดับ

Ordinal numbers หรือ เลขลำดับนั่นเอง เช่น ลำดับที่ 1, ลำดับที่ 2,… ก่อนหน้านี้ฉันเคยโพสต์ content เกี่ยวกับจำนวนนับ (Cardinal Numbers) ไปแล้ว คราวนี้มาดูการใช้เลขลำดับบ้างค่ะ เลขลำัดับเราจะเติม -th ต่อท้ายตัวเลข เช่นThe first four runners were well ahead of the others แต่สำหรับบางตัวจะมีการเปลี่ยนรูปก่อนเติม -th  เช่น five More »

Cardinal Numbers-จำนวนนับ

วันนี้ฉันมีเนื้อหาง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเลข ซึ่งคิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าการนับเลขในภาษาอังกฤษนั้น นับอย่างไร แต่อย่าเพิ่ง มองข้าม content นี้ไปนะคะ เพราะเนื้อหาที่จะอธิบาย (แบบงู ๆ ปลาๆ) ด้านล่างนี้มีมากกว่าการนับเลขค่ะ ซึ่งอาจจะเจอคำที่เจอแล้วต้องร้องอ้อ นี่ฉันใ้ช้ผิดมาตั้งนานหรือเนี้ย พร้อมกันหรือยังคะ Let’s go!!! Cardinal numbers มีความหมายว่า จำนวนนับ (ทุกคนน่าจะเคยเจอคำนี้ตอนเรียนคณิตศาสตร์) 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve More »

Between you and me

Between you and me คือประโยคที่ถูกต้อง
ส่วน Between you and I คือประโยคที่ไม่ถูกต้อง

เนื่องจาก Between เป็นคำบุพบท (preposition) ต้องตามด้วย objective pronoun (เช่น me, him, her and us) มากกว่าที่จะตามด้วย subjective pronoun (เช่น I, he, she, and we)

Guile

คำศัพท์วันนี้ ขอนำเสนอคำว่า Guile อยู่ ๆ ก็นึกถึงคำนี้ขึ้นมา

guile [N] เล่ห์เหลี่ยม, กลโกง, มารยา
guileless [ADJ] ซึ่งไร้เล่ห์เหลี่ยม, ตรงไปตรงมา, ซึ่งไร้มารยา

ตัวอย่างประโยค การใช้ guile

he it was whose guile
เขาเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยม

การถาม และบอกทางในภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้มีหลายครั้งที่มีนักท่องเที่ยวมาถามทาง ก่อนหน้านี้ก็เคย เขียนเกี่ยวกับ การถามทาง (Asking directions) ไปแล้ว

มาวันนี้ขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประโยค สำนวน หรือคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการถามทาง

Cross = ข้าม

Ex. Cross Vipavadee road. – ข้ามถนนวิภาวดี

Go over the bridge = ข้ามสะพาน

opposite = ตรงข้าม

Ex. The bank is opposite the school. – ธนาคารอยู่ตรงข้ามโรงเรียน

การถามทาง asking the way

การถามทาง asking the way (Asking directions)

คงมีหลายคนที่เคยถูกนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาสอบถามเส้นทาง หรือเวลาไปต่างประเทศแล้วเกิดอาการ ไม่รู้จะไปทางไหนดี ดูแผนที่แล้วก็งง ๆ วันนี้ฉันมีประโยคสำหรับสอบถามเส้นทางมาแนะนำค่ะ

เริ่มต้นด้วยตัวอย่างประโยค

Tourist: Excuse me, How can I get to the Central world, please?
ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันสามารถไปเซ็นทรัลเวิร์ดได้อย่างไร

Me: Keep straight on, then turn left at the first crossroads.
ให้ตรงไปเจอสี่แยกแรกให้เลี้ยวซ้าย

หลักพื้นฐานการเขียนประโยค

เมื่อเราเขียนประโยค เราจะเริ่มต้นประโยคด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ (Capital letter)  และจบประโยคด้วยเครื่องหมายจุด . (full stop) เครื่องหมายคำถาม ? (question mark) หรือ เครื่องหมายตกใจ ! (exclamation mark)

แต่ถ้ามีเครื่องหมายคำพูด ‘…..’ หรือ “…..” single or double quotation marks ในประโยค เราจะใส่เครื่องหมายวรรคตอน , (comma) ในเครื่องหมายคำพูด เช่น

‘I’m tired,’ she said. (Not ‘I’m tired’, she said)